Zen

Čas na koán

KDYŽ UVIDÍŠ BUDDHU, ZABIJ HO! Včera jsem si přečetla tento koán a rty se mi na tváři zvlnily na celý den. To je milé.. znělo mi v hlavě při pociťování oné jednoty, kterou tato věta vnesla do mého odpoledne… A velmi mě překvapilo, že jsem v diskusi zaregisrovala nepochopení a dotazy na smysl koánu… Ano, i v této chvíli povystrčilo růžky Ego a jalo se nastalou situaci hodnotit svým mentorským přístupem. Ale ona jednota je jako závoj, který přikryl dnešní…

0
Read More

Metro

Bláznivá, ale milá a rošťácky přitažlivá zdála se myšlenka, že ačkoliv vstupuji do metra ve 14:53, budu tam, kde potřebuji v teoreticky možném, prakticky však téměř nereálném čase – v 15:15, tedy za 22 minut. Dobrá, zahrajem si s Vesmírem takovou hru! Půjdu si za svým bláznivým “snem” a také ho dosáhnu! Vesmír mi už pomůže:) A skutečně, začátek se zdál více než nadějný.. Přijdu na nástupiště a metro je tu! Nastoupím do soupravy a.. tu mám čas na chvilku…

0
Read More

Koán?

Žák se zeptal mistra: „Co je osvícení?“ Mistr odpověděl: „Když jsi hladový, tak jez. Když jsi unaven, spi!“

0
Read More

Allegiant is a business WordPress theme geared towards online businesses and agencies.

This theme is focused towards providing a complete showcase of your portfolio, sporting a full-page design that will surely wow your visitors.

Recent Posts