KDYŽ UVIDÍŠ BUDDHU, ZABIJ HO! Včera jsem si přečetla tento koán a rty se mi na tváři zvlnily na celý den. To je milé.. znělo mi v hlavě při pociťování oné jednoty, kterou tato věta vnesla do mého odpoledne… A velmi mě překvapilo, že jsem v diskusi zaregisrovala nepochopení a dotazy na smysl koánu… Ano, i v této chvíli povystrčilo růžky Ego a jalo se nastalou situaci hodnotit svým mentorským přístupem. Ale ona jednota je jako závoj, který přikryl dnešní…